top of page

Dessa ”Allmänna Villkor” gäller vid användningen av de tjänster som tillhandahålls av RELATEME TECHNOLOGIES AB, org. nr. 559349–1722 (”Raizemore”), så som hållbarhetsstjänsten (”Tjänsten”) beskriven nedan. Genom att använda tjänster som tillhandahålls av Raizemore godkänner du samtliga villkor i dessa Allmänna Villkor samt i Raizemores Dataskyddspolicy. Läs därför igenom villkoren innan du börjar använda tjänsterna. Använd ej Raizemore om du inte godkänner samtliga villkor.

Allmänna Villkor

Allt nyttjande av information, verktyg och tjänster på webbplatsen www.raizemore.com inklusive samtliga subdomäner, som tillhandahålls av Raizemore är föremål för ditt godkännande av villkoren.

ALLMÄNT

Tjänsten är kostnadsfri att använda för privatpersoner. I Tjänsten visas en rad olika företag som du kan handla hos eller sälja dina varor genom utvalda secondhand-aktörer. Väljer du att handla eller sälja något via dessa företag sker detta endast mellan dig och företaget du väljer att ingå avtal med.

PARTNERS ("AFFILIATES")

En del av företagen som visas i tjänsten är via så kallade affiliatenätverk. Varje företag som vi väljer att visa i Tjänsten är granskad och godkänd av Raizemore. Genom så kallade spårlänkar kan dina köp hos dessa företag spåras och på det sätt kan vi belöna dig med poäng i Tjänsten.

PREMIUM PARTNERS

Premium partners är företag som vi har ett närmare samarbete med som oftast väljer att även själva marknadsföra Tjänsten till sina kunder. Premium partners kan även vara affiliates (se ovan).
 

SECONDHAND-AKTÖRER

I Tjänsten finns utvalda secondhand-aktörer. Du kan sälja och köpa hos dessa företag precis som vanligt. För att samla poäng i Tjänsten behöver du ladda upp ett kvitto på ditt köp eller försäljning via någon av dessa aktörer. Raizemore kan analysera dina kvitton både manuellt och med hjälp av teknik som AI. För godkända kvitton belönas du med poäng. Otydliga/oläsbara kvitton kan Raizemore komma att fråga efter kompletterande information.

POÄNG OCH BELÖNINGAR 

När du använder Tjänsten och säljer eller köper något hos våra utvalda företag så blir du belönad med poäng. Varje företag, produkt eller aktivitet som visas i Tjänsten är markerad med antal poäng som du erhåller.
När du uppnår en viss mängd poäng får du en, eller flera, belöningar. Belöningar kan vara varor, presentkort, rabattkoder eller annat. Raizemore får fritt välja belöning och
  
när dessa tilldelas, vanligtvis inom 1-2 arbetsdagar om det inte sker per automatik. Belöningar kan ej växlas in mot pengar eller returneras. Det är valfritt att använda tilldelade belöningar.

 

PERSONUPPGIFTER

Vid användning av Tjänsten skapas automatiskt ett konto åt dig för säker åtkomst till dina uppgifter. Vid användning av Tjänsten ger du ditt samtycke till att Raizemore behandlar dina personuppgifter enligt vår Dataskyddspolicy samt informationen i Allmänna Villkor. Informationsbehandlingen är nödvändig för att Raizemore ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig som användare och för att Tjänsten ska fungera korrekt.

Exempel på information som sparas (syfte):
- Namn och kontaktuppgifter (för att kunna kommunicera med dig)
- Övrig information som du väljer att fylla i (relevant kommunikation)
- Uppladdade kvitton (för att kunna tilldela poäng samt visa mer relevant innehåll)
- Köp- och säljhistorik (för att kunna tilldela poäng samt visa mer relevant
innehåll)

Vi delar aldrig din information till tredje part utan ditt samtycke.
Vi aggregerar och anonymiserar data från våra användare för att lära oss hur tjänsten används. Aggregerad och anonymiserad data (exempel: 25% av våra användare har köpt hos företag X) kan komma att delas med tredje part.

ÖVRIGT

I Tjänsten finns en rad olika funktioner som Raizemore har rätt att när som helst ändra eller stänga ner. En del funktioner kan ha begränsningar för att motverka fusk eller att Tjänsten på annat sätt utnyttjas i felaktigt syfte.

 

INFORMATION PÅ RAIZEMORE.COM

Raizemore gör sitt yttersta för att undvika felaktigheter på www.raizemore.com samt subdomäner, men information, text, bilder, grafik och annat material kan innehålla fel, eller vara ofullständig eller felaktig. I sådana fall och i den utsträckning som lagen tillåter, kan Raizemore inte hållas ansvariga för skador som uppstår därav, såtillvida sådan skada inte är ett resultat av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Raizemores sida.

 

ÅTKOMST TILL RAIZEMORE.COM

Raizemore förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett anledning ta bort eller ändra de tjänster som erbjuds på www.raizemore.com samt subdomäner utan föregående meddelande. Raizemore ska inte kunna hållas ansvarig för att Tjänsten eller webbplatsen www.raizemore.com är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.

FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Som användare av Tjänsten godkänner du att www.raizemore.com samt subdomäner, inklusive innehållet, tillhandahålls dig gratis och att Raizemore inte ska hållas ansvariga för eventuell skada eller förlust som uppstår till följd av agerande eller underlåtenhet av ett företag som visas i Tjänsten.


Raizemore ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan person för eventuella förluster eller skador av något slag som kan uppstå som resultat av obehörig användning av Tjänsten eller någon information på www.raizemore.com.

RÄTTIGHETER GÄLLANDE IMMATERIELL EGENDOM

All information som publiceras av Raizemore på www.raizemore.com samt subdomäner utgör immateriell egendom som tillhör Raizemore och får inte kopieras, distribueras eller otillbörligen användas på något annat sätt.
Alla logotyper, diagram, bilder, ikoner, texter, bilder och data på www.raizemore.com samt subdomäner ägs eller licensieras av Raizemore och får ej användas utan skriftligt medgivande från Raizemore.

UPPDATERING AV VILLKOR

Raizemore har rätt att vid var tid uppdatera dessa Allmänna Villkor för att se till att de följer de lagar och regler som appliceras på Tjänsten.

AVSLUT
Du har rätt att när som helst avsluta ditt användande av Tjänsten. Eventuella skyldigheter som uppkommer för brott mot de Allmänna Villkoren ska inte påverkas av du väljer att avsluta nyttjande av Tjänsten.


FORCE MAJEURE
Raizemore ska hållas oansvariga från åtaganden och punktlighet gällande sina förpliktelser enligt villkoren för försäljning, om dessa förpliktelser förhindras, begränsas eller störs av någon anledning bortom Raizemores kontroll, inklusive men inte begränsat till, brand, översvämning, jordbävning, explosion, strejk eller annan händelse eller olycka så kallad ”Force Majeure”.

TILLÄMPLIGA LAGAR
Utan att begränsa dina konsumenträttigheter enligt gällande lagar i ditt land, ska dessa villkor, samt alla tvister eller anspråk som uppstår härav och för användning av Tjänsten och www.raizemore.com, regleras av svensk lag. Tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa villkor, eller brott eller ogiltighet därav, ska avgöras i svensk domstol.

BEHÖVER DU HJÄLP?
support@raizemore.com – för supportfrågor relaterade till användandet av Tjänsten. privacy@raizemore.com för frågor som rör vår Dataskyddspolicy och hantering av personuppgifter.


Allmänna villkoren uppdaterades senast 2024-05-27.

Tjänsten m.m.

bottom of page