top of page

Raizemore värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Raizemore samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@raizemore.com

Dataskyddspolicy "Privacy Policy"

Genom att använda Raizemores webbplats & tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Raizemore använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster. För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Cookies & liknande tekniker

 

Vi använder cookies och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår webbplats(er).

 

Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

 

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Raizemore eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.

 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.

 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.

 

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

 

 • Analys: cookies samlar in information om hur användarna interagerar med vår webbplats och ger oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster snarare än enskilda användares beteende. Denna data hjälper oss att förbättra din upplevelse på webbplats.

 • Marknadsföring: Raizemore använder vissa cookies för att anpassa och förbättra din upplevelse på vår webbplats och i marknadsföringsmail.

 • Webbtjänsten: För att funktioner i vår webbtjänst ska fungera korrekt kan vissa cookies behövas för att exempelvis hantera valda produkter, inlämning, bokning osv.

 

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Vilken information samlar vi in?

 

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du skickar mejl eller använder någon av Raizemores tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

 

Information vi samlar in om dig

För att erbjuda dig tjänster och nyheter kan vi samla in följande information:

 • Information om hur du interagerar med Raizemore – hur du använder våra tjänster såsom vår webbplats.​

 • Geografisk information – din geografiska placering (från din enhets IP adress).

 

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.​

 1. Syfte med behandlingen: För att administrera kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.​
  ​​Laglig grund för behandlingen (“varför är behandlingen nödvändig”): Fullgöra våra avtal gentemot dig.

   

 2. Syfte med behandlingen: För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din(a) enhet(er).
  ​​Laglig grund för behandlingen (“varför är behandlingen nödvändig”): Fullgöra våra avtal gentemot dig.

   

 3. Syfte med behandlingen: För att förhindra missbruk av Raizemores tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra.
  ​​Laglig grund för behandlingen (“varför är behandlingen nödvändig”): Fullgöra våra avtal gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.

Kommunicera med dig

Raizemore kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Raizemore) via elektroniska kommunikationskanaler. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation, är du välkommen att maila till privacy@raizemore.com.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 

Raizemore kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för fullgörandet av våra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

 

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så. Vi kommer inte heller att dela dina personuppgifter till obehöriga tredjepartsaktörer.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid din data inom EU/EES

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra våra avtal gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för att fullgöra våra avtal, sparar vi informationen endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

 

Ändringar i Dataskyddspolicyn

Vi reserverar oss rätten att när som helst ändra innehållet i vår dataskyddspolicy. Ändringarna träder i kraft omedelbart om inte annat anges.

 

Kontakta oss

Raizemore är ett varumärke som ägs av RELATEME TECHNOLOGIES AB och är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559349-1722 och har sitt säte i Stockholm.

 

Raizemore är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Raizemore följer svensk dataskyddslagstiftning.

 

E-post: privacy@raizemore.com

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast i januari 2022.

Webbplatsen och tjänster

bottom of page